Tunnel boring machine cutterhead crack propagation life prediction with time integration method

Jianbin Li1 [1], Zhange Zhang [2], Zhichao Meng [2], Junzhou Huo [2], Zhaohui Xu [2], Jing Chen [3]
[1] China Railway Hi-Tech Industry Co., Ltd, Beijing, People’s Republic of China
[2] School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, People’s Republic of China
[3] School of Navigation and Naval Architecture, Dalian Ocean University, Dalian, People’s Republic of China

Advances in Mechanical Engineering, 2019;11(6)